0

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek  (ÁSZF)

Az AKTIVPC Online számítástechnikai webáruházat, internet címe: http://www.aktivpc.hu/ (a továbbiakban: Webáruház), az S. Tipi Computer Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) készítette és üzemelteti. Az üzlet címe, elérhetőségei és nyitva tartása: Elérhetőségeink

Tartalom


A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

A Webáruház szolgáltatásai és termékei elérhetőek mindazok számára, akik jog- és cselekvőképes személyek, illetve gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: Ügyfél).

A Webáruházban a regisztrációkor, a megrendeléskor és annak teljesítése, az elektronikus szerződésben, valamint a későbbi kommunikáció során használt nyelv a magyar. A jelen Általános Szerződési Feltételekre (a továbbiakban: ÁSZF) és a Webáruház működésére a magyar jog az irányadó. Az ÁSZF-ben Fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvben (2013. évi V. törvény) meghatározott fogyasztó minősül.


A regisztrációval az Ügyfél elismeri, hogy 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós cím adatatok, illetve elérhetőségek megadásával regisztrál. A nem vagy részben nem valós adatokkal történő regisztrációt a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül törli, az ilyen megrendeléseket nem köteles teljesíteni.

A regisztráció során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Webáruház használatával az Ügyfél és Szolgáltató között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

Az így létrejött szerződés keretében az Ügyfél nyilatkozik arról, hogy rendszeres internet hozzáféréssel rendelkezik és a Szolgáltatóval való kapcsolattartás, tájékoztatás és szerződéskötés kizárólagos módjaként kifejezetten az elektronikus levelezést választja, minden információt és dokumentumot digitális formában fogad el, valamint az ezen a módon kapott értesítéseket saját tartós adathordozón, visszakereshető módon tárolja.


Az Ügyfél ezen nyilatkozata alapján a Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos Ügyfél általi megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló Üzenetküldő rendszeren keresztül fogadja. Az Ügyfél kérdéseit a Szolgáltató írásban, az Ügyfél személyes menüjében megadott email címére, elektronikus üzenet (email) útján válaszolja meg.

A megrendelés leadása kizárólag elektronikus úton, a Webáruházban történő megrendelés útján lehetséges. A megrendelhető termékek mennyiségét a Szolgáltató nem korlátozza, a rendelkezésre álló szabad készlet erejéig fogadja. A háztartásban szokásosan felhasználható mennyiség feletti megrendelés esetén az Ügyfél nem minősül Fogyasztónak.

A Weboldalon a termékek leírását, fotóját, készlet információját (elérhetőségét) és feltüntetett egyéb tulajdonságait beszállító partnereinktől zárt számítógépes rendszeren, kézi beavatkozás nélkül kapjuk, a téves adatközlésből eredő esetleges hibákért vagy ebből eredő kárért nem vállalunk felelősséget. A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden ismert információt. A feltüntetett fotók helyenként csak illusztrációk. A hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár és készpénzfizetésre vonatkozik.

A termék megrendelésének időpontja az az időpont, amikor a megrendelés a Webáruházban rögzítésre kerül. A megrendelés rögzítését követően az Ügyfél nevére a megrendelt termékek azonnal lefoglalásra kerülnek, mégpedig azon az áron, amelyet a megrendelés elküldésekor a Webáruházban feltüntettünk.

Minden megrendelésről, annak rögzítését követően azonnal, a regisztráláskor megadott email címre visszaigazolást küldünk, mely tartalmazza a megrendelés egyedi azonosítóját (a továbbiakban: Rendelés szám). A visszaigazolásban szereplő vételár kizárólag az adott megrendelésre vonatkozik. A rögzített megrendelés adatai a Webáruházban az Ügyfél személyes menüjében - bejelentkezést követően - megtalálhatók.

Az automatikus visszaigazolás nem minősül egyúttal az Ügyfél ajánlatának elfogadásának. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelés visszautasítására részben vagy teljes egészében.


A távollévők között kötött elektronikus vásárlási szerződés a termék átvételével és kifizetésével jön létre, mely nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, csak a Webáruház adatbázisában, mint megrendelés kerül iktatásra és későbbiekben papír alapon nem elérhető, magatartási kódexre nem utal. A szerződés a Szolgáltató és a számlázási adatoknál szereplő Ügyfél, mint a vásárló között jön létre. A visszaigazolás és Rendelés szám nélkül az elektronikus vásárlási szerződés nem jött létre.

A megrendelés rögzítését követően a megrendelés az Átadópont Üzenetküldő rendszerében, a Rendelési szám megadásával lemondható, de biztonsági okok miatt már nem módosítható. Megrendelések nem vonhatók össze.

A Szolgáltató a Webáruházat folyamatosan fejleszti és további újításokat vezet be. A Webáruház használatával az Ügyfél elismeri és elfogadja, hogy a Szolgáltató időről időre, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a Webáruház formáját és jellemzőit. A Szolgáltató a folyamatos fejlesztés érdekében, saját belátása szerint véglegesen vagy ideiglenes jelleggel leállíthatja a Webáruház egyes szolgáltatásait anélkül, hogy erről az Ügyfelet előzetesen írásban értesítené. A Szolgáltató nem felelős a Webáruház szolgáltatásainak megváltozásából, megszűnéséből vagy elérhetetlenségéből eredő közvetlen, közvetett vagy következményi kárért, például elmaradt haszonért, üzleti hírnév sérelméért vagy adatvesztésért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget és kizár bárminemű kártérítési és kötbér igényt, melynek alapja a termék bárminemű hibás működése, a hibás működésből más vagyontárgyakban, szoftverekben vagy adatokban okozott meghibásodás, megsemmisülés vagy abból eredő kár, a hibás működésből eredő elmaradt haszon. A felelősség kizárása az Ügyfelet megillető szavatossági jogokat nem érinti.

A Webáruházat tilos más oldal részeként megjeleníteni. A Webáruházban levő adatok, fotók, tartalmak átvételéhez, másodközléséhez, valamint a Webáruházra mutató link elhelyezéséhez a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye szükséges.


A Szolgáltató fenntartja jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosítást követően a Webáruház használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

Vásárlás menete


A Webáruház működésének részletes leírásáról, a regisztráció és a megrendelés technikai lépéseiről, valamint az adatbeviteli hibák azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről itt tájékozódhatsz: Így tudok vásárolni

Fizetés menete, fizetési módok

Ügyfél a Webáruházban leadott termékek ellenértékét készpénzben, magyar forintban tudja megfizetni a termék átvételekor, vagy igény esetén előre utalásos számlát állítunk ki.

 

Átvételi módok, határidők, szállítási költség

A Webáruházban megrendelt termék átvételének módja lehet személyesen az Átadóponton vagy házhoz szállítással az Ügyfél által megadott szállítási címen.


A rögzített megrendelés átvételének vagy kiszállításának várható legkorábbi időpontja a visszaigazolásban szintén szerepel. A megrendelés teljesítésének időszaka a visszaigazolt legkorábbi időpont és az azt követő 2 munkanap. A szállítási késedelem vagy a megrendelés teljesítésének teljes meghiúsulása esetén az Ügyfél késedelmi kártérítést vagy kötbért nem követelhet.

Szállítási késedelmet okozó vis major esetén a Szolgáltató akadályközléssel él, amely a Szolgáltató minden kár- és költségtérítési felelősségét kizárja. Vis major esetében a felek jogosultak új szállítási határidőben megállapodni vagy a megrendelés teljesítésétől elállni.


A megrendelések feldolgozása és kiszállítása hétköznapokon (munkanapokon) 8.00-17.00 óra között történik.

A kiszállítás kizárólag futárszolgálattal, Magyarország területére lehetséges. A kiszállítási szolgáltatást a GLS futárszolgálat nyújtja és Ügyfél veszi igénybe. A futárszolgálat a sikertelen kézbesítés esetén értesítőt hagy a szállítási címen és a kézbesítést a következő munkanapon ismét megkísérli. A második sikertelen kísérletet követően a küldeményt a raktárunkba visszaszállítja.

A házhoz szállítás költsége rendelésenként bruttó 1245 Ft. Egy megrendelésben egyszerre több termék is megrendelhető egy szállítási díj mellett. Azonban egyes nagy terjedelmű termékek (például monitor, nyomtató, számítógép ház, stb.) vagy a háztartásokban szokásos mennyiség feletti tételszám rendelése esetén csomagolási költségtérítés kerülhet felszámításra. A kosárban, a rendelés elküldése előtt mindig feltüntetjük, hogy mennyi a házhoz szállítás pontos összege a konkrét rendelésre. Utólagosan a szállítási díj módosítására sincs lehetőség, ezért kérjük a rendelés elküldése előtt minden esetben ellenőrizze azt! A szállítási költség az Ügyfelet terheli, teljesített szállítás esetén visszatérítésére nincs lehetőség.


Az Átadóponton csak az előzetesen megrendelt termékek, a visszaigazolásban megjelölt időponttól vehetők át a megrendelés teljesítésének időszaka alatt.


Szavatosság, jótállás

Az itt meghatározott jótállás és a szavatosság az Ügyfél törvényből eredő jogait nem érinti. Több termék egyidejű vásárlása esetén az egyes termékekre vonatkozó jótállás és szavatosság eltérhetnek egymástól.

A jótállási jegy hiánya nem befolyásolja a termékre vonatkozó kötelező jótállási és szavatossági jogokat.


A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a teljesítés időpontjában a termék nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha az Ügyfél a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Ha a termék hibás, akkor a Fogyasztó eldöntheti, hogy termékszavatosság alapján lép fel a gyártóval szemben; vagy kellékszavatosság alapján a Szolgáltatóval szemben; vagy ha a termékre van kötelező jótállás, akkor a Szolgáltatóval vagy szakszervizzel szemben; vagy ha a termékre van szerződésben vállalt jótállást, akkor azzal szemben, aki a jótállást a szerződésben vállalta. Ha a termék hibás, akkor a Fogyasztónak nem minősülő Ügyfél eldöntheti, hogy kellékszavatosság alapján lép fel a Szolgáltatóval szemben; vagy ha az adott termékre van szerződésben vállalt jótállást, akkor azzal szemben, aki a jótállást a szerződésben vállalta.


Termékszavatosság

Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Más igény nem követelhető.

Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.


Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a Szolgáltatóval szemben érvényesíthet.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítana.

A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.


Jótállás

A Webáruházban megtalálható Új eszközök kategória termékeire a gyártó által meghatározott jótállási idő a mérvadó, ahol nem szerepel jótállási idő a termék mellett, azokra a termékekre a gyártó sem biztosít jótállást és kötelező jótállási idő sincs. Szolgáltató a Használt eszközök kategória összes termékére fél év garanciát ad. A hónapokban vagy években megadott jótállási határidő a termék átvételének napján kezdődik és a megadott időtartam elteltekor azon a napon jár le, amely elnevezésénél vagy számánál fogva megfelel a kezdő napnak. Ha ilyen nap a lejárat hónapjában nincs, a határidő a hónap utolsó napján jár le. Jótállási igényedet a jótállási határidőben érvényesítheted, e határidő elteltével e jogosultság elvész.Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, Fogyasztóval kötött szerződés esetén nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

Az Átadóponton érvényesített jótállás esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak tekintjük, ha a megrendelést az Ügyfél által megadott adatok alapján be tudjuk azonosítani. A szakszervizek és a gyártók ettől eltérő gyakorlatot folytathatnak.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a lakhelye vagy a Szolgáltató székhelye szerinti, megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti, melyek elérhetősége a Panaszkezelési Tájékoztatóban található.


Kötelező jótállás

A Szolgáltató Fogyasztóval kötött szerződés esetén a külön jogszabály alapján (151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról) meghatározott egyes termékekre, a jogszabályokban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért, amelynek időtartama egy év. A kötelezett a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ha a termék hibás, akkor a Fogyasztó a Szolgáltatótól vagy a különálló, nyomtatott jótállási jegyen feltüntetett szakszerviztől kérhet kijavítást vagy cserét, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a kötelezett számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.


Ha a kötelezett a kijavítást vagy a cserét nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, akkor a Fogyasztó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére ki is kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó a választott jótállási jogról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztónak kell viselnie, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a kötelezett adott okot.

A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy cserét legfeljebb harminc napon belül elvégezze.


Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kötelező jótálláson belül a termékcsere esetén az egész termékre, javítás esetén csak a javítással érintett részére, alkatrész csere esetén a csak a cserélt alkatrészre a kötelező jótállási idő újból kezdődik, akkor is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Szerződésben vállalt jótállás


A jogszabály alapján kötelező jótálláson kívül a gyártó által önként, szerződésben vállalt jótállás keretében a gyártó e jognyilatkozatban foglalt feltételek és a gyártó honlapján megtalálható feltételek szerint, mindezek hiányában a Polgári Törvénykönyv jótállásra vonatkozó előírásai szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A gyártó feltételeinek megismeréséhez a vásárlás előtt látogasson el a gyártó honlapjára. Ha a szerződésben vállalt jótállási feltételeket nem fogadja el, akkor a jogszabály alapján kötelező jótálláson kívül nincs a termékre jótállás.

Ha a termék hibás, akkor az Átadóponton előzetes egyeztetés után kijavítás vagy kicserélés kérhető. A jótállási igényt kizárólag a Szolgáltatóval kötött szerződében meghatározott Ügyfél érvényesítheti.


A kötelezett minden esetben fenntartja a jogot, hogy egyedi döntése szerint vagy kijavítja a terméket, vagy az eredetivel összemérhető csereterméket ad, vagy pedig visszatéríti a termék vásárláskori vételára és az aktuális értéke közül az alacsonyabb összeget. A kötelezett nem köteles az elküldött hibás terméket visszaadni.

Ha a gyártó kifejezetten erről nem rendelkezik, akkor a szerződésben vállalt jótállás keretében elállás vagy árleszállítás nem érvényesíthető.

A szerződésben vállalt jótálláson belül a csere vagy kijavítás esetén a jótállási idő nem indul újra, hanem az eredeti idejének elteltével megszűnik.

A szavatossági és jótállási jogok érvényesítésének menete


Minden szavatossági vagy jótállási igényt (a továbbiakban: Bejelentés) írásban, az Átadópont Üzenetküldő rendszerével kérjük eljuttatni vagy személyesen az Átadóponton átadni.

A Bejelentésben minimum a rendelés számát, a termék megnevezését, a bejelentő nevét és a hiba vagy panasz leírását, valamint a szavatossági vagy jótállási igény pontos megjelölését kérjük. Az Átadóponton történő személyes bejelentés esetén a Jegyzőkönyvet a bejelentéssel együtt töltjük ki.

Az átadott vagy visszaküldött termékhez minden esetben mellékelni kell a Bejelentést, valamint a termékhez kapott valamennyi kiegészítőt, alkatrészt és lehetőség szerint a csomagolást.

Termék csak előre egyeztetett időpontban küldhető vissza úgy, hogy azt az Átadópont címén át tudjuk venni. Csak az Átadópont címén átvehető küldeményeket tekintjük visszaküldöttnek.


Az átvett terméket minden esetben szakszervizben bevizsgáltatjuk, mely alapja a szavatossági vagy jótállási igény elbírálásának.

Ha a termék az ügyintézést követően átvehető, akkor erről a regisztrációkor megadott email címre elektronikus levélben értesítést küldünk és közöljük az ügyintézés eredményét illetve a rendezés módját.

Terméket csak a Bejelentésben megadott címre küldünk vissza, vagy az ott megjelölt személynek adunk át.

Nem érvényesíthető a szavatossági vagy jótállási igény


A jótállás nem vonatkozik a szállítási költségekre és kockázatra, valamint önálló vagy a termék részét képező szoftverekre.

Nem érvényesíthető a szavatossági vagy jótállási igény, ha a hiba helytelen telepítésnek,  rendeltetésellenes használatnak, nem jóváhagyott átalakításnak, idegen beavatkozásnak, szakszerűtlen kezelésnek, idegen javításnak vagy szerelésnek (szerviz bizonyítja), helytelen tárolásnak, iparszerű igénybevételnek, elemi kárnak, külső tényezőknek, mint például szennyeződésnek, folyadékoknak, áramingadozásoknak, vírusfertőzésnek, vis majornak tulajdonítható károkból, valamint a használati útmutatóban foglaltak be nem tartásából vagy elmaradt tisztításból, karbantartásból keletkezett.

Nem érvényesíthető a szavatossági vagy jótállási igény a termék azonosítását szolgáló jelölések, sorozatszám, címkék és feliratok megrongálódása, olvashatatlansága vagy hiánya esetén.


A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése esetén a jótállási jegy érvénytelen, az alapján jótállási igény nem érvényesíthető.

A szavatosság és jótállás nem vonatkozik az úgynevezett fogyó-kopó alkatrészekre, ha az ilyen alkatrészek a rendes, szokásos, mindennapi használatukból eredendő természetes elhasználódás következtében szorulnának kijavításra vagy cserére, ideértve mindazon köznapi értelemben vett hibát is, amelyek a szokásos használtság következménye, illetve a kifogyott kellékanyagok pótlására.

Elállás joga


A 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben részletesen rögzített elállási joggal csak a termék megvásárlását (átvételét és kifizetését) követően csak a Fogyasztó élhet. Az elállási jog indoklás, külön magyarázat nélkül gyakorolható. Jelen tájékoztató hiányában a fogyasztó jogosult az elállási jogát tizenkét hónapig gyakorolni.

Az átvétel dátumától számított 14 naptári napon belül kell a fogyasztónak az írásbeli nyilatkozatát a Rendelési számmal együtt elküldenie az Átadópont
Üzenetküldő rendszerével. Az átvétel dátumát bizonyítja a futárszolgálat szállítójegyzéke vagy a kifizetést igazoló pénztárbizonylat. Határidőben gyakoroltnak tekinthető az elállási jog, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt az elállási nyilatkozat elküldésre került és nem lépte át a termék visszaküldésére nyitva álló határidőt sem.

Kizárólag akkor küldhető vissza termék, ha az elállási szándékot előzetesen írásban jelezte és Átadópontunk azt visszaigazolta. A visszaigazolás átvételét követően a terméket haladéktalanul, de legfeljebb 14 naptári napon belül juttassa el az Átadópontra, ekkor a terméket már nem használhatja. Az Átadóponton, nyitva tartási időben, a terméket személyesen is átadhatja. A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.

Elállási jogot nem tudunk biztosítani a szerzői jog hatálya alá tartozó termékekre (például hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példánya), ha azok felbontásra kerültek, valamint olyan termékre, amely a Fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a Fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza (olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; stb.).


Az elállási jog nem vonatkozik az átvétel után megsérült termékekre. Az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kár és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés a Fogyasztót terhelik.

A fentieknek megfelelő elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül visszatérítjük a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A fogyasztó a megrendelés elküldésével együtt kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató a visszafizetendő teljes összeget a Fogyasztó bankszámlájára való utalással vagy az Átadóponton előre egyeztetett időpontban készpénz kifizetéssel teljesítse. A Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.


A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

Személyes adatok védelme

Az Ügyfélről gyűjtött információk, illetve az Ügyfél által megadott személyes adatok kezeléséről szóló Adatkezelési Szabályzatunkat itt érheted el:
Adatkezelési Szabályzat. Az Adatkezelési szabályzat jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

 

Céginformációk

Áruház neve: AKTIVPC Számítástechnikai webáruház és szerviz
Üzemeltető: S. Tipi Computer Kft.
Átadópont, levélcím és ügyfélszolgálat: 1076 Budapest, Sajó utca 3.
Email cím: info [kukac] aktivpc pont hu
Adószám: 25374603-1-42
Cégjegyzék szám: 01-09-271479
Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Szerverszolgáltató: Col-Directinfo Kft. 1147 Bp. Gyarmat utca 99/b info kukac directinfo pont hu

Székhely: 1076 Budapest, Sajó utca 3.

Panaszkezelési tájékoztató

Üzleti stratégiánk alapja, hogy az ügyfeleink elégedettek legyenek termékeinkkel és szolgáltatásainkkal. Ennek ellenére előfordulhatnak esetek, hogy a legjobb szándékunk ellenére is Ügyfeleink panasszal fordulnak hozzánk. Célunk, hogy Ügyfeleink észrevételeit, kifogásait és panaszait megfelelő módon, a hatályos jogszabályok maradéktalan betartásával kezeljük, a hibákat haladéktalanul feltárjuk és orvosoljuk.

Az Ügyfél panaszok közlése elsősorban az Átadópont
Üzenetküldő rendszerével történhet. Külön jogszabály lehetőséget biztosíthat a panaszok személyesen az Átadóponton, írásban postai úton vagy emailen való közlésére. Az azonnal nem rendezhető panaszról jegyzőkönyvet veszünk fel. A panaszra legkésőbb 30 napon belül érdemben, írásban, a közlés módján válaszolunk. Ha az Ügyfél panaszát nem tarjuk jogosnak, azt minden esetben megindokoljuk. Törekedünk az Ügyfeleink panaszainak megnyugtató rendezésére.

Ha panaszoddal kapcsolatosan álláspontunkkal nem értesz egyet, akkor a következő jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésedre:

Székhelyünk szerinti bíróság
Pesti Központi Kerületi Bíróság

Postacím: 1887 Budapest, Pf. 28.

Cím: 1055 Budapest, Markó u. 25.

Központi telefonszám: +36-1-354-6000


Fogyasztói jogvita esetén a lakóhelyed szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Az egyes Békéltető Testületek pontos adatait az alábbi linkre kattintva érheted el:


http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy ha úgy nyilatkozunk, hogy az eljáró tanács döntését kötelezésként nem fogadjuk el, akkor a Békéltető Testület határozata ránk nézve csak ajánlás. Kötelezést tartalmazó határozattá csak akkor válhat, ha az eljárás kezdetekor, vagy a határozat kihirdetésekor nyilatkozatunkban a Békéltető Testület döntését magunkra nézve kötelezőként ismerjük el (alávetés).

Személyes megjelenési kötelezettségünk a székhelyünk szerinti békéltető testület előtt van, melynek tagja vagyunk:

Budapesti Békéltető Testület
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.
Telefonszám: +36 1 488 2131
Telefax: +36 1 488 2186
email: bekelteto.testulet@bkik.hu
Web:
http://www.bkik.hu

Fogyasztói jogvita esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Kormány hivatal

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Postacím: 1428 Budapest, PF: 20
Telefonszám: +36 1 459 4800
Telefax: +36 1 210 4677
email: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
Web:
http://www.nfh.hu

Gazdasági Versenyhivatal (általános fogyasztóvédelmi probléma esetén)

Gazdasági Versenyhivatal
Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245 Budapest 5 .Pf. 1036
Web:
http://www.gvh.hu

Jelen dokumentum az ÁSZF 2016. augusztus 10. napjától hatályos verziója.
 

AktívPC

Cím: 1076 Budapest Sajó utca 3.

Tel: +36 1 783-5063

Email: info@aktivpc.hu